Tag: AudioQuest

Day tin hieu USB AudioQuest Forest chuan

Dây tín hiệu USB AudioQuest Forest: đơn giản mọi kết nối

AudioQuest gần như là một tỏng những hãng sản xuất âm thanh độc quyền thị trường dây dẫn trên tòan thế giới. Bằng chứng là hãng không chỉ cung cấp đa dạng những mẫu dây thự hiện mọi kết nối trong hệ thống âm thang của người dùng mà còn […]